START projektu „Kierunek – aktywność, cel – praca” w województwie wielkopolskim

Obecnie realizujemy projekt „Kierunek – aktywność, cel – praca” w województwie wielkopolskim zgodnie z umową nr POWR.01.02.01-30-0014/21-00 zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe (wartość projektu: 736 800,00 zł, wartość dofinansowania z UE: 620 975,04zł).

Celem projektu jest dostosowanie potencjału zawodowego do aktualnych wymagań rynku pracy 60 osób w wieku od 18 do 29 lat (w tym 35K, 25M) w drodze wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania,
w terminie 01.01.2022 – 31.12.2022.
Działania projektu obejmują indywidualną i kompleksową ścieżkę aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym obligatoryjnie poradnictwo/doradztwo zawodowe ze sporządzeniem IPD oraz szkolenie lub/i staż, fakultatywnie wszelkie inne działania niezbędne dla uczestnika celem poprawy jego sytuacji na rynku pracy.

Jeśli chcesz poprawić swój status na rynku pracy i uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami telefonicznie: 63-307-00-73, 535-255-582, e-mailowo: szkolenia@recomp.pl lub za pośrednictwem infolinii: 63-306-70-40.

BIURO PROJEKTU:
ul. Sportowa 34, 62-570 Rychwał

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.01.2022r. – 31.12.2022r.

UCZESTNICY PROJEKTU:
60 osób w wieku od 18 do 29 lat (35K+25M)

STRUKTURA GRUPY DOCELOWEJ:
* 30 osób biernych zawodowo i 30 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP,
* min. 3 osoby długotrwale bezrobotne,
* min. 3 osoby z niepełnosprawnością,
* min. 24 osoby o niskich kwalifikacjach,
* min. 24 osoby z kategorii NEET,
* min. 12 osób zamieszkałych w miastach średnich (Chodzież, Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Luboń, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Piła, Pleszew, Rawicz, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Turek, Wągrowiec, Września, Złotów),
* min. 48 osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 w wyniku pandemii COVID-19

PLANOWANE EFEKTY:
  * liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje: 40

  * min. poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji: 44%

  * min. poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób: 59,5%

 

Content | Menu | Access panel