START PROJEKTU “E-KOMPETENTNI PO 50-TCE”

Obecnie realizujemy projekt „E-kompetentni po 50-tce”, nr umowy RPSW.08.04.02-26-0083/17-00.

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji komputerowych co najmniej w obszarach: Komunikacja, Tworzenie treści i Informacja na poziomie A lub B lub C zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP przez co najmniej 90% spośród 140 osób w wieku 50 lat i więcej (w tym 72K i 54M, 28 OzN, 84 osób o niskich kwalifikacjach), zamieszkałych w województwie świętokrzyskim wyłącznie w gminach stanowiących obszar OSI w powiatach:

  • skarżyski (gm. Bliżyn),
  • opatowski (gm. Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów)
  • ostrowiecki (gm. Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów)
  • konecki (gm. Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka)
  • kielecki (gm. Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn)

przez realizację 14 szkoleń komputerowych zakończonych egzaminem zewnętrznym i certyfikatem ECDL Profile.

Budżet projektu: 346 675,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa: 312 007,50 zł

Content | Menu | Access panel