Zapytanie cenowe na materiały szkoleniowe

Szanowni  Państwo,firma ReComp Bujakowski, Majewski S.C. realizuje projekt pn. “Edukacja -Kwalifikacja – Cyfryzacja” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie: 8.2. Uczenie się przez całe życie w związku z tym zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na:

1.      Długopis z nadrukiem w kolorze – 406 szt.
2.      Notatnik klejony A4 z nadrukiem w kolorze – 406 szt.
3.      Teczka kartonowa A4 z nadrukiem w kolorze – 406 szt.
4.      Pendrive minimum 8 GB z nadrukiem w kolorze – 406 szt.

Proszę o wskazanie ceny brutto za całe zamówienie dla poszczególnych pozycji.
Proszę o przesłanie oferty maksymalnie do 20.03.2020r. do godziny 10:00 na adres mail: blazej@recomp.pl
Termin realizacji zamówienia do 15.04.2020r.
Z góry dziękuję, w razie pytań – pozostaję do dyspozycji.

Content | Menu | Access panel