ZAPYTANIE CENOWE szacowanie wartości zamówienia nr 1 08.02.00 2019 ReComp

Szanowni  Państwo, firma ReComp Bujakowski, Majewski S.C. realizuje projekt pn. “Edukacja – Kwalifikacja – Cyfryzacja” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nalata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie: 8.2. Uczenie się przez całe życie w związku z tym zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi przeprowadzenia szkoleń komputerowych, tj. zapewnienie Trenerów oraz Pracowni komputerowej (Sali szkoleniowej komputerowej wraz z wyposażeniem)

Content | Menu | Access panel