ZAPYTANIE CENOWE szacowanie wartości zamówienia nr 2 08.02.00 2019 ReComp WODA

Szanowni  Państwo, firma ReComp Bujakowski, Majewski S.C. realizuje projektpn. “Edukacja – Kwalifikacja – Cyfryzacja” z Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nalata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie: 8.2. Uczenie sięprzez całe życie w zaiązku z tym zapraszamy Państwa do złożenia ofertycenowej na zakup i sukcesywne dostarczenie wody niegazowanej w butelkach PETo pojemności 0,5 litra we wskazane miejsca realizacji szkoleń na tereniewojewództwa wielkopolskiego.

Szczegóły w załączniku.

Content | Menu | Access panel