Pierwsi Uczestnicy Projektu kończą staże zawodowe

W powiecie myśliborskim dobiegły końca pierwsze staże zawodowe. Pierwsza osoba w zawodzie Dostawca-magazynier zakończyła staż 15.03.2020r., kolejna osoba w zawodzie Magazynier 18.03.2020r.
Celem staży było zapoznanie Uczestników Projektu z funkcjonowaniem zakładów pracy oraz nabyciem doświadczenia. Dla Uczestników Projektu była to szansa na zdobycie umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu.
Uczestnicy odbywali staż codziennie w wymiarze 8h (maksymalnie 160 godzin miesięcznie).
Po zakończonym stażu Uczestnicy Projektu spotkali się z doradcą zawodowym na Podsumowaniu Indywidualnej Diagnozy Potrzeb, której celem było zweryfikowanie czy opracowany Indywidualny Plan Działania był skuteczny i przyczynił się do poprawy sytuacji tych osób na rynku pracy.

Content | Menu | Access panel