Zakończenie staży w powiecie myśliborskim

W powiecie myśliborskim kolejne osoby zakończyły staże zawodowe. Pierwsza osoba w zawodzie w zawodzie Sprzedawca 01.04.2020r. kolejna osoba w zawodzie Pracownik Sprzedaży Internetowej zakończyła staż 12.04.2020r.
Celem staży było zapoznanie Uczestników Projektu z funkcjonowaniem zakładów pracy oraz nabyciem doświadczenia. Uczestniczka projektu, która odbywała staż w zawodzie Pracownik Sprzedaży Internetowej nabyła umiejętności niezbędne do nawiązywania współpracy z klientem oraz kontrahentem i prowadzenia obsługi posprzedażowej. Uczestniczka, która odbyła staż w zawodzie Sprzedawca podczas odbywania stażu zapoznała się z zasadami obsługi urządzeń sklepowych, z kasą fiskalną i obsługą klienta bezpośredniego.
Uczestnicy odbywali staż codziennie w wymiarze 8h (maksymalnie 160 godzin miesięcznie).
Stażyści są przed spotkaniem z doradcą zawodowym celem Podsumowania Indywidualnej Diagnozy Potrzeb. Obecnie prowadzenie wsparcia bezpośredniego takiego jak Doradztwo zawodowe czy Pośrednictwo pracy jest to utrudnione w związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Content | Menu | Access panel