Dobiegły końca w powiecie szczecineckim

19 kwietnia 2020r. trzynaście osób zakończyło staże zawodowe, które odbywały się w oparciu o Programy Staży uzgodnione przez Organizatora Stażu wspólnie z Beneficjentem Projektu tj. ReComp Bujakowski, Majewski s.c.
Staże odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku, czas pracy stażysty wynosił maksymalnie 160h miesięcznie.
Staże odbywały się w zawodach: Sprzedawca, Pomoc kuchenna, Kucharz, Opiekunka świetlicy, Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych, Kosmetyczka, a także Fryzjer. To wsparcie realizowane w ramach Projektu poprzedzone było spotkaniami indywidualnymi z doradcami zawodowymi i pośrednikami, które wytyczyły dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego.
Po zakończonych stażach docelowo zostało bądź zostanie zatrudnionych sześć osób u Pracodawców, w których odbywali staże. W planach są kolejne zatrudnienia niemniej jednak ze względu na ograniczenie działalności firm czy instytucji, u których stażyści odbywali staże z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 na obecną chwilę nie jest to jeszcze możliwe.

Content | Menu | Access panel