Harmonogram szkoleń w projekcie “Kierunek Praca” w województwie zachodniopomorskim


7 stycznia 2020r. rozpoczną się szkolenia dla sześciu Uczestników Projektu “Kierunek Praca” w ramach kolejnej formy wsparcia. Uczestnicy w czasie szkolenia poznają podstawowe zasady bhp jak również wiedzę niezbędną do wykonywania pracy w zawodzie Brukarz. W programie przewidziane są także zajęcia praktyczne. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem, pod zdaniu którego Uczestnik otrzyma kwalifikacje. Harmonogram szkoleń może ulec zmianie.

Content | Menu | Access panel