Informacje o projekcie

Uczestnictwo w projekcie „Kierunek Praca” jest całkowicie bezpłatne. Współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś priorytetowa VI Rynek Pracy; Działanie 6.5.Wsparcie kierowane jest do 70 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy oraz biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w woj. Zachodniopomorskim.
Projekt „Kierunek Praca” realizowany będzie do 31.07.2020 roku.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 535-255-582, 63-307-00-73 lub w biurze projektu przy ul. Warcisława IV 42 w Szczecinku.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby nieaktywne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, w tym osoby:

 1. Bezrobotne, w tym, długotrwale bezrobotne,

 2. Bierne zawodowo,

 3. Z niepełnosprawnościami,

 4. O niskich kwalifikacjach.

PRZYSTĘPUJĄC DO PROJEKTU UZYSKASZ:

 1. Indywidualny Plan Działania, który pomoże Ci znaleźć wymarzoną pracę,

 2. Wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi Ci podjęcie zatrudnienia,

 3. Skorzystasz z usług pośrednika pracy, który pomoże Ci znaleźć pracodawcę,

 4. Podniesiesz swoje kwalifikacje lub kompetencje dzięki płatnym zarówno szkoleniom specjalistycznym jak i stażom oraz innym formom wsparcia dostosowanym do Twoich indywidualnych potrzeb.

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

 1. Doświadczonych trenerów i specjalistów,

 2. Materiały szkoleniowe/dydaktyczne,

 3. Catering podczas trwania szkolenia,

 4. Egzaminy przewidziane programem szkolenia,

 5. Refundację kosztów dojazdu na szkolenie oraz staż,

 6. Refundację kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat/osobą zależną,

 7. Jednorazowe stypendium szkoleniowe,

 8. Stypendium stażowe płatne po ukończeniu każdego miesiąca.

Content | Menu | Access panel