Spotkanie informacyjne w Myśliborzu

24 października odbyło się w Myśliborzu pierwsze spotkanie informacyjne w ramach Projektu „Kierunek Praca”. Celem spotkania było m.in. omówienie najważniejszych zagadnień związanych z oferowanym wsparciem. Na spotkanie przyszło 11 osób, z czego finalnie 9 osób (100% stanowili mężczyźni) wyraziło chęć udziału w projekcie. Osoby te wypełniły Formularze Zgłoszeniowe Uczestnika Do Projektu, które zostaną zweryfikowane i ocenione pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych.

Po podpisaniu wszystkich dokumentów osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie będą miały możliwość skorzystania ze wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej opartej na co najmniej trzech elementach pomocy, przy czym dwa elementy: opracowanie IPD, wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej (pośrednictwo lub poradnictwo zawodowe) będą obligatoryjne. Kolejne elementy wsparcie będą fakultatywne (szkolenia lub/i staż).

Wsparcie UP obejmie takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane dla każdego UP jako niezbędne do podjęcia zatrudnienia, dostosowane będzie do indywidualnych potrzeb zgodnie z opracowanym IPD.


Pierwsze spotkania w ramach wsparcia zaplanowane są na początek listopada.

Content | Menu | Access panel