W Szczecinku ruszają szkolenia: Elektryk i Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych w projekcie “Kierunek Praca” w województwie zachodniopomorskim

20 stycznia 2020 rozpocznie się dla ośmiu osób szkolenie: Elektryk oraz dla siedemnastu osób: Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych. Szkolenie Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych potrwa do 7 lutego. W programie przewidziane są m.in. takie moduły jak: organizacja pracy na stanowisku, pielęgnacja terenów zielonych, środki chemiczne i ich zastosowanie i wiele innych treści niezbędnych do przygotowania się do egzaminu końcowego przewidzianego na 7 lutego. Łączny czas trwania tego szkolenia to 130 godzin dydaktycznych, zajęcia będą odbywały się codziennie w godz. 8-14:30, 7 lutego zajęcia będą w godz. 8:00-11:00, a po nich odbędzie się egzamin końcowy.

Szkolenie Elektryk z Egzaminem Urzędu Regulacji Energetyki potrwa do 5 lutego. W trakcie szkolenia Uczestnicy Projektu zostaną zapoznani m.in. z takimi modułami jak: podstawy elektrotechniki, montaż urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych. Łączny czas trwania szkolenia to 120 godzin dydaktycznych, zajęcia będą odbywały się codziennie w godz. 8-14:30. Po zakończonym szkoleniu Uczestnicy przystąpią do Egzaminu Końcowego.

Szkolenia będą odbywały się w Szczecinku przy ul. Szkolnej 2/2u.

Content | Menu | Access panel