Zmiana formularza zgłoszeniowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 października 2020r. Formularz zgłoszeniowy uległ zmianie, tj. na stronie czwartej został usunięty punkt 9, który brzmiał następująco:

Zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej lub społeczno-zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w projekcie (do 3 miesięcy od zakończenia udziału).”

W przypadku pytań, prosimy o kontakt w Biurze Projektu, telefonicznie 63-307-00-73, 535-255-582 lub e-mailowo szkolenia@recomp.pl.

Aktualny harmonogram do pobrania poniżej.

Content | Menu | Access panel